Juridische informatie

De op deze site gebruikte afbeeldingen en teksten zijn eigendom van Camping Au Bois Joli of zijn rechthebbenden, met uitzondering van de ter informatie vermelde merken.

Gebruik of reproductie in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook, inclusief digitaal, is verboden. De op deze site vermelde merken zijn eigendom van hun respectieve auteurs en worden louter ter informatie gegeven, zonder enige verbintenis van hun kant of van de kant van Camping Au bois joli.

S.A.S. LOISIRS PPF
Sites & Paysages Camping ‘Au bois joli’
2 route de Villeprenoy
89480 ANDRYES

03 86 81 70 48

Siret 899 866 164 00028   RCS Auxerre
No. TVA : FR 899 866 164
Code APE-NAF: 55.30Z

Directeur publicatie en uitgever: Pascale en Philippe CAMONIN.

Hosting

O2SWITCH
222 Boulevard Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand

Tel 04.44.44.60.40

Creatie van de website
CALICO
69 avenue Jean Jaures
21000 DIJON

Tel 03 80 49 96 01

Het verzamelen van informatie
Op sommige pagina’s van onze site kunnen wij u vragen vrijwillig persoonlijke informatie in te voeren, zoals uw e-mailadres en/of postadres, zodat u met ons kunt corresponderen, zich op onze site kunt registreren of kunt deelnemen aan een enquête.

Gebruik van informatie
Als u ons uw e-mailadres of postadres meedeelt, of als u dat in het verleden hebt gedaan, zullen wij u vragen of wij het mogen gebruiken om u informatie te sturen over de nieuwste producten en promoties. Als u niet wilt dat Camping Au bois joli contact met u opneemt, kunt u dit aangeven en zal Camping Au bois joli uw verzoek respecteren.

Wanneer u Camping Au bois joli persoonlijke informatie over uzelf verstrekt, kunnen wij deze informatie gebruiken om statistieken over onze klanten en beïnvloeders samen te stellen, om onze producten, diensten en communicatie te verbeteren en om u informatie over Camping Au bois joli te sturen. Deze mededelingen kunnen gebaseerd zijn op informatie die u ons verstrekt als onderdeel van uw eerste registratie(formulier). Wij delen echter geen persoonlijke informatie over u met iemand buiten Camping Au bois joli zonder uw toestemming. Wij zullen er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat derden er geen toegang toe hebben.

Camping Au bois joli biedt u een eenvoudige manier om u af te melden voor het ontvangen van informatie per e-mail. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij u deze informatie niet langer per e-mail toesturen. Om dit te doen, volstaat het te antwoorden op een van onze e-mails en ons op de hoogte te brengen van uw wens, volgens de procedure die in elk van onze e-mails wordt beschreven.

Gegevensbeveiliging
Gegevensbeveiliging is een van onze grootste zorgen. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het juiste gebruik van de informatie te garanderen, hebben wij talrijke fysieke, elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de informatie die u ons online verstrekt te beschermen en te beveiligen. Hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid ervan niet volledig garanderen op het moment dat u deze aan ons verstrekt. Daarom raden wij u aan alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u op het internet bent.

Privacybeleid
De informatie die u betreft is bestemd voor Camping Au bois joli. De verwerking van de gegevens wordt aangegeven bij de CNIL, overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. U hebt het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens.Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met :

S.A.S. LOISIRS PPF
Sites & Paysages Camping ‘Au bois joli’
2 route de Villeprenoy
89480 ANDRYES

of per e-mail naar : contact[at]campingauboisjoli.com

Auteursrechten – Copyright
Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en fotografische weergaven. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site, op welke drager dan ook, is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke. De documenten mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gekopieerd; de kopie is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik.

Aanvaarding van de voorwaarden
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het bovenstaande. Als u het niet eens bent met dit document, verzoeken wij u deze site niet te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit document te allen tijde te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Cookies
Wat is een koekje?
De term “cookies” omvat alle sporen die, afhankelijk van uw keuzes, op uw terminal worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Het doel ervan is informatie over uw surfgedrag te verzamelen en u diensten aan te bieden die aan uw terminal zijn aangepast. Cookies worden beheerd door uw internetbrowser en alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

Gebruikte cookies en doel
Wanneer u verbinding maakt met onze site, kunnen wij, afhankelijk van uw keuzes, verschillende cookies op uw terminal installeren gedurende de geldigheidsduur van de betreffende cookie. De cookies die wij uitgeven worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, afhankelijk van uw keuzes die voortvloeien uit de instellingen van uw browsersoftware die wordt gebruikt wanneer u onze site bezoekt.

De cookies die wij uitgeven stellen ons in staat om:

  • Het publiek van onze site meten: Deze cookies stellen ons in staat om op volledig anonieme wijze statistieken en het volume van de bezoeken vast te stellen.

Cookies van derden door in onze site geïntegreerde toepassingen
De Site bevat computertoepassingen van derden, waarmee u met ons kunt chatten.
De Uitgever heeft geen controle over het proces dat door deze toepassingen wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw navigatie op de Site en met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zij bezitten. Wij raden u aan het privacybeleid van deze dienst te raadplegen om op de hoogte te zijn van de gebruiksdoeleinden, met name reclame, van de browse-informatie die zij dankzij deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen.

Cookies accepteren of weigeren
U kunt er te allen tijde voor kiezen de cookies te deactiveren. Uw browser kan ook worden ingesteld om aan te geven welke cookies op uw computer worden geplaatst.
De “Help”-sectie van de meeste browsers vertelt u hoe u cookies kunt weigeren, hoe u een cookiemelding kunt ontvangen of hoe u cookies kunt uitschakelen.
Het uitschakelen van alle cookies kan uw vermogen om onze Site te gebruiken beïnvloeden.

Pascale en Philippe CAMONIN